Tưới nước

Có thể làm với các phương tiện đơn giản khi tưới vườn rau và đất thường xuyên được làm ẩm? Nhiều người làm vườn mắc lỗi ngay cả trong mùa khô, tưới cây và đất rất dồi dào. Chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để tránh những sai lầm phổ biến nhất. Trong tất cả các hình thức chăm sóc cây rau, tốn nhiều thời gian nhất, rắc rối và chỉ cần chăm chỉ là tưới vườn.

ĐọC Thêm