Gieo hạt

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng không còn đốm trắng nào cho bạn trong quá trình chuẩn bị hạt giống, hãy làm quen với nguyên liệu của chúng tôi. Trong khuôn khổ của nó, người đọc chỉ đơn giản mô tả kinh nghiệm cá nhân của việc chuẩn bị hạt giống và các phương pháp xử lý khác nhau. Nếu bạn có riêng của mình, dù chỉ là một khu vực nhỏ, thì có lẽ bạn đã trồng thứ gì đó trên đó.

ĐọC Thêm