Làm thế nào để hiểu được sự đa dạng của các giống bí ngô? Sự khác biệt giữa hạt nhục đậu khấu và quả bí lớn là gì? Những giống nào phù hợp với vĩ độ bắc? Đọc câu trả lời trong bài viết này. Các nhà sản xuất hạt giống cung cấp rất nhiều giống bí ngô khác nhau đến nỗi không có gì lạ khi họ bị nhầm lẫn. Trong phân loại, một số đặc điểm của cây được tính đến: Hình thức: kích thước của lông mi và cắt lá (ngắn, trung bình, dài); hình dạng của lá và quả; kích thước và màu sắc của quả, độ dày và độ đặc của vỏ và bột giấy; xuất hiện hạt giống.

ĐọC Thêm