Hạt tiêu

Có nhiều loại hạt tiêu - từ giống ngọt đến cay cay. Hãy nói về một trong số họ, ớt cayenne. Ớt cayenne, còn được gọi là ớt, thuộc họ Solanaceae và là một loại cây bụi hoặc một nửa cây bụi. Đây là một loại cây lâu năm có thể dễ dàng trồng trong nhà kính trong nước và ở nhà trên bậu cửa sổ.

ĐọC Thêm