Côn trùng

Thực tế là con gấu là một con thú khủng khiếp, và nó có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại cho cây con, ngay cả những người mới bắt đầu làm vườn cũng biết. Phương pháp một - nhựa Một vài năm trước, Medvedka đã thực hiện một cuộc tấn công thực sự vào khu vườn của chúng tôi. Một cách tuyệt vời để bảo vệ nó khỏi cây giống người bán nhắc nhở. Chai nhựa, không thể thay thế trong nhiều trường hợp, lần này cũng hữu ích.

ĐọC Thêm