Về dự án

Trò chuyện trực tuyến là một hệ thống nhắn tin tức thời cho phép khách truy cập vào trang web của chúng tôi liên lạc với các biên tập viên, các chuyên gia được mời và các độc giả khác của Ogorod.ru trong thời gian thực. Trò chuyện trực tuyến là một cửa sổ bật lên được hiển thị ở góc dưới bên phải trên tất cả các trang trên trang web của chúng tôi.

ĐọC Thêm

Sử dụng tài liệu Portal chứa tài liệu có bản quyền và phương tiện cá nhân hóa. Các tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền bao gồm tất cả các tài liệu có thể được công nhận là đối tượng của bản quyền theo Nghệ thuật. 1259 của Bộ luật Dân sự Liên bang Nga (sau đây gọi là Bộ luật Dân sự của Liên bang Nga).

ĐọC Thêm

Portal Ogorod.ru - cổng thông tin đầu tiên với những lời khuyên hữu ích cho cuộc sống ngoại ô. Bản quyền cho thiết kế và tất cả thông tin của trang web, cũng như cho việc lựa chọn và sắp xếp các tài liệu thuộc về ban biên tập của cổng thông tin Ogorod.ru. Bạn có thể liên hệ với các biên tập viên tại - [email protected] Để quảng cáo, vui lòng liên hệ - adv @ ogorod.

ĐọC Thêm