Bảo vệ cây và cây bụi khỏi bệnh tật và sâu bệnh

Thắt lưng bẫy

Trên các thân cây ăn quả, buộc chặt đai bẫy. Những cái bẫy thân thiện với môi trường này sẽ bảo vệ cây khỏi ruồi trắng, mọt, sâu bướm, ve, rệp, giun kim, ngỗng, bọ cánh cứng táo.

Phun cây và cây bụi

500-700 g urê pha loãng trong 10 lít nước và phun dung dịch thu được bằng cành cây (đặc biệt là đầu của chúng), thân và đất theo vòng tròn pristvolnyh. Nếu vẫn còn lá trên cây, xử lý chúng quá tốt. Biện pháp phòng ngừa này sẽ cứu cây của bạn khỏi bệnh tật và sâu bệnh trong mùa tới.

Chú ý đến thân cây

Làm sạch thân cây địa y: phun chúng bằng dung dịch sắt sunfat 10%, và sau 3-4 ngày, loại bỏ sự phát triển bằng bàn chải cứng. Nếu nhiệt độ không khí trung bình chưa giảm xuống dưới 6 ° C, hãy quét vôi thân cây.

Đến bưu điện
Để in

Loading...