Tạo vườn hoa dự án

Lập kế hoạch

Vào mùa đông, khi có ít công việc trên trang web, có thời gian để đưa ra những ý tưởng đáng kinh ngạc để cập nhật giường hoa. Lập một kế hoạch trồng cây hàng năm, xem xét loại hoa nào bạn sẽ tạo ra một hỗn hợp và loại cây nào sẽ "giải quyết" trên một đường trượt trên núi cao.

Nghiên cứu văn học đặc biệt

Nhìn vào danh mục thực vật và hạt giống, xem qua các tạp chí với các ví dụ về thiết kế trang web và được truyền cảm hứng từ các ý tưởng sáng tạo. Có thể bạn muốn làm một vườn hoa tương tự bằng tay của chính mình.

Mua hạt giống

Lấy hạt giống hoa được lên kế hoạch để gieo trong vườn hoa. Cố gắng chọn các giống cây ít gây chú ý, đặc biệt nếu bạn lần đầu tiên trồng chúng trên lô đất của bạn.

Đến bưu điện
Để in

Loading...